Arrangementer 2020

Varde Håndværker- og Industriforening inviterer hermed medlemmerne til ordinær generalforsamling i foreningens lokaler Stiftelsen, Nørregade 9B, Varde:

UDSAT indtil videre grundet COVID-19

 

Bestyrelsen håber på at det snart kan lade sig gøre at afholde generalforsamling.

 

Indtil videre er der ikke fastsat datoer for julearrangementerne

 

Torsdag d. 12.marts 2020 kl. 17.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning v/Gustav Petersen

3. 2a.: J.A. Hansens Stiftelse v/Jan Lundkvist

2b.: Festudvalget /stiftelsesfest v/Claus Jørgensen

4. Legatudvalget v/Gustav Petersen

5. Regnskabet VHIF v/Poul Ries Regnskab Varelotteriet v/Gustav Petersen Regnskab Legater v/Gustav Petersen

6. Nuværende kontingenter Aktive kr. 1.200,- Efterlønnere kr. 600,- Pensionister kr. 200,-

7. Valg til bestyrelsen-Efter tur afgår Anders Linde-Claus Jørgensen (begge er villig til genvalg)

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen forslår Peter Jørgensen Schantz Byg

9. Valg af revisorer: Jens Christian Holm og Carsten B. Jørgensen.

10. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

11. Eventuelt.

Afslutning af generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen er der et indlæg af afdelingschef Plan & Teknik, Varde Kommune, Hans Peter Due med emnet: ”Byggesagsbehandling ,Pedelordning m.v ” Forbered gerne spørgsmål. Foreningen er efterfølgende vært ved et lettere traktement. Tilmelding til traktement er nødvendig og skal ske på mail:gustav@petersen.mail.dk Senest mandag den 10.marts. 2020. Du modtager bekræftelse på mail. HUSK INGEN PARKERING I GÅRDEN Med venlig hilsen

P.B.V

 

Gustav Petersen

Formand