Arrangementer 2020

Varde Håndværker- og Industriforening inviterer hermed medlemmerne til ordinær generalforsamling i foreningens lokaler Stiftelsen, Nørregade 9B, Varde:

UDSAT indtil videre grundet CORONA 

 

Torsdag d. 12.marts 2020 kl. 17.30 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning v/Gustav Petersen

3. 2a.: J.A. Hansens Stiftelse v/Jan Lundkvist

2b.: Festudvalget /stiftelsesfest v/Claus Jørgensen

4. Legatudvalget v/Gustav Petersen

5. Regnskabet VHIF v/Poul Ries Regnskab Varelotteriet v/Gustav Petersen Regnskab Legater v/Gustav Petersen

6. Nuværende kontingenter Aktive kr. 1.200,- Efterlønnere kr. 600,- Pensionister kr. 200,-

7. Valg til bestyrelsen-Efter tur afgår Anders Linde-Claus Jørgensen (begge er villig til genvalg)

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen forslår Peter Jørgensen Schantz Byg

9. Valg af revisorer: Jens Christian Holm og Carsten B. Jørgensen.

10. Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

11. Eventuelt.

Afslutning af generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen er der et indlæg af afdelingschef Plan & Teknik, Varde Kommune, Hans Peter Due med emnet: ”Byggesagsbehandling ,Pedelordning m.v ” Forbered gerne spørgsmål. Foreningen er efterfølgende vært ved et lettere traktement. Tilmelding til traktement er nødvendig og skal ske på mail:gustav@petersen.mail.dk Senest mandag den 10.marts. 2020. Du modtager bekræftelse på mail. HUSK INGEN PARKERING I GÅRDEN Med venlig hilsen

P.B.V

 

Gustav Petersen

Formand