Persondatapolitik Varde

Håndværker & Industriforening

25.august 2018

Persondatapolitik for Varde Håndværker & Industriforening

Varde Håndværker & Industriforening er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Varde Håndværker & Industriforenings, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Varde Håndværker & Industriforenings behandling af dine personoplysninger. Varde Håndværker & Industriforening behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til Varde Håndværker & Industriforening deles med Word Press der er databehandler og hvor foreningens hjemmeside er oprettet..

1. Hvornår indsamler og anvender Varde Håndværker & Industriforening dine personoplysninger

Varde Håndværker & Industriforening indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1.  Når du indmelder dig som medlem af Varde Håndværker & Industriforening, eller udøver medlemsaktiviteter.

2.  Når du tilmelder dig som medlem af Varde Håndværker & Industriforening eller ønsker at gøre brug af Varde Håndværker & Industriforening indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Varde Håndværker & Industriforening, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.


Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem Varde Håndværker & Industriforening. I denne forbindelse indsamler vi alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato ( hvvis du selv har ønsket at oplyse denne .Er intet krav), telefonnummer og emailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Varde Håndværker & Industriforening.

2.  Hvornår videregiver Varde Håndværker & Industriforening dine personoplysninger Varde Håndværker & Industriforening kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

·         a. leverandører Varde Håndværker & Industriforening samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Varde Håndværker & Industriforening for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder Varde Håndværker & Industriforening;

·         b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af Varde Håndværker & Industriforening, herunder indberetning til SMW ( tidligere Håndværksrådet af CWR nummer der bruges til kontingentindbetaling.

·         c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Varde Håndværker & Industriforening.

3.  Hvordan beskytter Varde Håndværker & Industriforening dine personoplysninger

Varde Håndværker & Industriforening har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Varde Håndværker & Industriforening sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Varde Håndværker & Industriforening kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Varde Håndværker & Industriforenings sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4.   Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Varde Håndværker & Industriforening behandler om dig, kan du rette henvendelse til (Foreningens emailadresse) eller telefonnummer (Foreningens telefonnummer).

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Varde Håndværker & Industriforening behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Varde Håndværker & Industriforening om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Varde Håndværker & Industriforening er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Varde Håndværker & Industriforenings indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan foreningen ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

5.   Hvor længe opbevarer Varde Håndværker & Industriforening dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Varde Håndværker & Industriforening gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Varde Håndværker & Industriforening), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig Varde Håndværker & Industriforening og databehandler Word Press af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6.   Hvad sker der, når Varde Håndværker & Industriforening ændre denne persondatapolitik Varde Håndværker & Industriforening opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Varde Håndværker & Industriforening løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Varde Håndværker & Industriforening dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Varde Håndværker & Industriforening på info@vardehvf.dk

7.   Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Med venlig hilsen

Varde Håndværker & Industriforening P.B.V

Gustav Petersen Formand

Diget 17

6800 Varde

Tlf. 75220676

Mobil 51513724

Del siden